TIPOS HUMANOS (divagacións)

Cheguei á conclusión de que os humanos nos podemos clasificar en tres tipos, que poderiamos chamar A, B e M, por exemplo. Cada un deles é depositario dunha forma de ser que lle leva a ser o que é.

Bo, estes tipos non son  puramente A, B ou M, son combinacións: AM ou BM ou, máis raramente, AB, contraditorio, chocante, unha especie de bipolar.

Paso a enumerar as características de cada tipo:

O TIPO «A», é un tipo de símbolos, a bandeira, a patria, a cruz, a espada, o himno… É un tipo de ideais, de fe, de honra, honra á vida e á morte. É un tipo de orde, de disciplina, de lei (non de xustiza). Adoita ser moi crente e practicante da relixión que lle toque (segundo onde naza). Ten alma de líder, valora o éxito e aos que o conseguen, é autoritario (ten a razón…). Politicamente de dereitas, se se presenta a ocasión pode ser un heroe. Quere ser o xefe, o presidente do goberno, da comunidade de veciños, de calquera club, un xefe de grupo, un adestrador etc. Defende a lealdade por encima de todo. Gústanlle os animais se destacan en algo, o can bo cazador, o galgo que máis corre, a bravura do touro máis bravo, o valor e a arte do toureiro etc. Non lle gusta o animal, nin a persoa por ser un ser vivo, non, gústanlle se destacan en algo ou por algo. É ambicioso, egoísta, non solidario, aínda que, pode ser caritativo e amigo dos seus amigos (coidado cando caen). É capitalista (aínda que sexa pobre) quere ser rico, poderoso, influente. Defende a súa liberdade, a súa liberdade de facer… O fin xustifica os medios, fará o que sexa por triunfar. O seu perfil encaixa perfectamente no PODER EXECUTIVO. Tentarei explicarme máis adiante.

O TIPO B, é un tipo cos pés no chan, é humilde, social, solidario, non é de símbolos, a súa prioridade é a natureza, a xente, os animais, defende ao ser vivo, ao que está aquí e agora, máis que a vida en abstracto, non lle interesa moito o «máis aló», adoita ser ateo. Defende a xustiza por encima da lei, é o tipo máis adecuado para facer que as leis sexan xustas, os do tipo B deberían estar no PODER LEXISLATIVO. A IGUALDADE é a súa loita, o seu obxectivo social, compartir faille feliz. Quere que todo discorra de forma natural, pode ser comunista, quere que o estado protexa aos máis necesitados, que asegure os seus dereitos, quere educación e sanidade públicas e gratuítas… Non xestiona ben os grupos, se fose adestrador dun equipo, este equipo sería unha banda, non lle senta ben a disciplina, nin a orde, tería que delegar nun segundo ou nun capitán que se fixese cargo. Gústanlle os animais, os máis débiles máis, é contrario á caza e ao toureo. Defende o bo trato a persoas, animais e plantas. É máis camarada, máis compañeiro que amigo. Son de esquerdas, antitaurinos, antisistema, feministas, defensores de grupo LGTBI, ecoloxistas, animalistas, okupas, anti desafiuzamentos, defenden as folgas obreiras. Aspira a vivir con tranquilidade, en paz e harmonía, ter para vivir con dignidade, élle suficiente.

O TIPO M, é imparcial e moderado, ama a liberdade no sentido máis amplo, ama a «liberdade de ser», a súa e a dos demais, estará de acordo co divorcio, a eutanasia, os dereitos LGTBIQ+, os dereitos feministas e todos os dereitos humanos. É anarquista, pero acepta a democracia (sen participar). É bohemio, artista, adoita ser agnóstico. Polo seu carácter encaixaría no PODER XUDICIAL, é bo intermediario e bo negociador.

Como dixen máis arriba non hai tipos puros, así que non existe o M, existe o AM e o BM, se o M se acompaña do Á, a súa «liberdade de ser» pasará a «liberdade de facer», a liberdade de mercado; se se acompaña do B perderá algo de liberdade, pero será máis social e máis solidario.