RESPECTO E TIPOS HUMANOS (hai que ter valor…)

Cando falamos de RESPECTO, todos recoñecemos un gran valor, un valor esencial para a relación persoal e social do ser humano, con todo, non entendemos o mesmo, nin o aplicamos da mesma forma, hai diferenzas substanciais.
O Tipo Humano A, home de principios e ideais, crente, amante da disciplina e a orde, respectará por encima de todo a Deus, á súa igrexa, os seus santos e preceptos, á vida, a lei, a patria, os seus símbolos e representantes.

As persoas, grupos ou países, opostos a estes valores, non merecen respecto, todo o contrario.

Outros valores, a ter en conta polo Tipo A, son:  A honra, o valor, o traballo, a vontade, etc. estes valores e outros semellantes condicionarán o seu respecto seriamente.

O tipo A só respecta o que, para el, é respectable. 

Para o Tipo B, o respecto está relacionado coa natureza, cos seres vivos en xeral, co próximo, mentres o seu comportamento permítao, non pon condicionantes, só respecto mutuo, como non adoita ser crente nin patriota nin esixe aos demais que deixen de crer, a súa única esixencia é que se respecten e deféndanse os dereitos humanos básicos, dos que adoita adoecer a sociedade.

O Tipo B vese obrigado, historicamente, a reclamar dereitos que lle son negados, as súas reclamacións non adoitan ser diplomáticas, non é o seu, cando reclama revoluciona, arrasa, o ideal sería que os seus dereitos estivesen protexidos e non habería ningún problema, non é certo que non se conforme e pida máis e máis, co xusto, confórmase.

O Tipo B depende dos poderes do estado, da igrexa e demais poderes, que adoitan estar en mans do Tipo A, aínda en países, supostamente, «socialistas».

O Tipo M, é diplomático por natureza, bo trato, boa educación, respectará sen problemas, as posturas dos demais, só esixe que se lle respecte a el e nese respecto vai incluída a igualdade, a xustiza e a liberdade.

Quero tratar de explicar, baixo este punto de vista, as posturas atopadas, ante temas moi conflitivos na actualidade:

ABORTO.

O Tipo A, en linea cos seus ideais e principios, está pola defensa da vida que vai máis aló do ser vivo, está antes e continúa despois da morte, hai vida e alma. Provida, Aborto-cero. O aborto acaba, ademais, cunha vida inocente.

O Tipo B, de acordo con os seus valores, respectará ao ser vivo, ao próximo, que ten un conflito e axudaralle a resolvelo na decisión que tome, sen máis. Liberdade, á nai, para decidir sobre o aborto sen condicións.

O Tipo M, Non está a favor do aborto, pero respecta a decisión da nai e considera que hai que resolver o tema tendo en conta leis da contorna, con supostos e/o prazos que o permitan, como mal menor.

TOUROS.

O tipo A é defensor do toureo, é unha arte, é unha festa nacional que hai que apoiar, é valor e virilidade, por unha banda e casta e bravura, pola outra. Quero dicir, que o Tipo A, ao que a natureza e os animais, impórtanlle máis ben pouco, admira o touro polas súas mencionadas calidades, aínda que lle poida parecer o contrario ao B, como admira ao can pola súa fidelidade e outras calidades, non por can, e admira, por suposto, ao toureiro.

O Tipo B, considera o toureo como un abuso de poder do home sobre outro ser vivo, uns MALOS TRATOS ANIMAIS, unha tortura, unha animalada, un asasinato… Hai que prohibilo XA.

Ao Tipo M, pode gustarlle máis ou menos, non adoita implicarse, nin lle parece demasiado ben, nin demasiado mal, hai que regulalo e permitilo privadamente, en prazas e tratando de non molestar a quen o sofre e non o soporta, e rebaixar subvencións.

PENA DE MORTE.

Non é que sexa un tema importante, agora, pero trátoo para completar a análise.

O Tipo A, curiosamente, é partidario da pena de morte e digo curiosamente, por ser provida, pero ten explicación e é que o condenado, o é por tan grandes faltas á moral e os principios que, simplemente, non merece vivir.

O Tipo B, está en contra, ninguén pode decidir sobre a vida do próximo (é un ser vivo real, presente), pode merecer un castigo, pero non definitivo, ademais non cre demasiado nos que aplican xustiza, sábeo de primeira man, e, os erros, non teñen arranxo.

O Tipo M. Non está de acordo con a pena de morte, defende a reeducación, a reinserción, pode estar, con todo, de acordo con unha cadea perpetua revisable, para os que cometeron graves delitos e é necesario facer un seguimento médico, e un control pertinente.