DEMOCRACIA (¡uf!)

O pobo só ten un camiño para influír e defenderse dos poderes do Estado e dos fácticos e é, coa unión, a través da política, co exercicio da DEMOCRACIA representativa e, sobre todo, participativa.

A Democracia non é un sistema válido para as elites, para grandes xestas, para privilexios, para o brillo duns poucos, a democracia é para todos, para unha sociedade próspera, para a vida apracible da maioría.

O pobo non pode confiar o seu destino aos políticos profesionais, nin á relixión, sexa a que sexa, nin a ningún outro poder que poida parecer máis ou menos xusto.

A unión, é a solución ideal, pero non é fácil, moitos non a entenden ou a entenden mal, non se trata de conseguir «Unha Grande e Libre», nin a «Unión do Proletariado», ambos son enfrontados polos séculos dos séculos e, normalmente, pouco democráticos e excluíntes. A UNIÓN que necesitamos é para conseguir unha DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, un regulamento onde caibamos todos, con todas as ideoloxías, respectando os dereitos fundamentais, controlando os poderes e a separación dos mesmos, garantindo a participación continua a través de consultas e opinións vinculantes.

Unión para, entre todos, establecer o que queremos, a Constitución, o sistema de goberno, Monarquía ou República, Estado Federal ou non, Autonomías ata onde? e todos os grandes temas que nos importan.

Como dicía, o pobo só pode participar a través da democracia, por tanto, hai que separar a palla do trigo, apartar da política, todo o que non sexa política:

Medios de comunicación independentes e privados, información limpa.

A relixións son privadas, nin fieis nin ateos poden impoñer criterios ao Estado que será laico e respectará a todos por igual, teñan a crenza que teñan, ou non teñan, iso non quere dicir que se impidan as tradicións, dentro dunha orde e dunhas normas de respecto aos dereitos humanos.

A política partidaria debe desaparecer da vida cotiá, dos actos deportivos, festas gastronómicas ou relixiosas e de todo tipo de actos que nada teñen que ver coa política.

Só a través da Democracia podemos separar ao Executivo dos demais poderes, dar independencia ao poder Xudicial e á Prensa, posuír ao Lexislativo, levar ao seu sitio á Igrexa e con todo iso facer fronte ao todopoderoso poder Económico, o gran poder mundial actual, que controla países, alimentación, enerxía, as súas multinacionais campan ás súas anchas con todos os poderes ao seu servizo.

O pobo debe gozar do máximo poder decisorio posible.

Considero que canto máis localizado estea o poder, máis fácil é controlalo, así que non estou de acordo co centralismo, aínda que tamén defendo que o poder debe ser graduado, piramidal.

O control do poder polo pobo fai máis honrado ao poderoso.

Para a unión é necesario o diálogo que leve a un mínimo acordo, sei que é difícil mesmo entre os máximos defensores da democracia.

Se non o logramos polas boas, só queda a violencia (mala cousa).

Pola miña banda, en ben da desexada unión, acepto polbo como animal de compañía.